addenda-libros

Gestió i assessorament de l’edició i la comunicació

Addenda és un equip multidisciplinari, innovador i creatiu, amb més de 28 anys d’experiència, especialitzat a oferir assessorament, serveis i productes a qualsevol àmbit de l’edició i com a agència de traduccions i correccions de textos. Ens adaptem a les necessitats dels nostres clients i a qualsevol tipus de projecte que necessiti serveis de DISSENY, MAQUETACIÓ, EDICIÓ DIGITAL, CORRECCIÓ, TRADUCCIÓ i GESTIÓ (coordinació d’edicions, impressió i enquadernació). La nostra metodologia es basa en el treball en equip, cosa que permet connectar les àrees de l’empresa per oferir a institucions, empreses, associacions, fundacions, editorials i particulars la màxima garantia i professionalitat.

addenda-servicios

addenda calidad
Qualitat

El seguiment rigorós de tot el procés garanteix la màxima qualitat i un resultat òptim.

addenda comodidad y flexibilidad
Comoditat i flexibilitat

Serveis centralitzats que ens permeten ser flexibles i agilitar la comunicació per adaptar-nos a necessitats específiques.

addenda tecnología
Tecnologia

Utilitzem eines i formats d’última generació per oferir solucions actuals a problemes actuals.

ADDENDA DISSENY

Disseny gràfic (corporatiu, institucional, etc.), maquetació, retoc fotogràfic, edició digital...

Desenvolupem qualsevol projecte gràfic corporatiu, publicitari, institucional, editorial o de particulars amb disseny i maquetació des d’una perspectiva integral, sense escatimar alternatives, esforç o temps de dedicació per aconseguir els millors resultats.

Disseny

Conceptualitzem i creem tota mena de publicacions, tenint cura dels aspectes tipogràfics i cromàtics. Renovem la imatge gràfica corporativa. Elaborem els gràfics, confeccionem i treballem les imatges amb digitalització i retoc fotogràfic.

Maquetació

Adaptem la maqueta a la imatge corporativa, partint de mostres o documents subministrats pels nostres clients i en diferents idiomes. Desenvolupem estils i els ajustem al format.

Edició digital

Apliquem les noves tecnologies als sistemes i les plataformes comunicatives. Realitzem publicacions i documents electrònics adaptats al format més adequat: epub, mobi, html, pdf, pdf interactiu, formularis autoemplenables, etc.

 

 

ADDENDA TEXTOS

Una agència de traduccions i correccions al servei d’empreses i entitats. Correccions del procés editorial, transcripcions, millores de redacció de textos. En qualsevol idioma.

CATALÀ / CASTELLÀ / GALLEC / ÈUSCAR / ANGLÈS / FRANCÈS / ITALIÀ / ALEMANY / SERBOCROAT / ROMANÈS / XINÈS / JAPONÈS / ÀRAB / RUS / SUEC / POLONÈS / NEERLANDÈS

 

Atenem les necessitats de tota mena de clients, i especialment el flux quotidià de les empreses (publicitari, comercial, etc.). Traduïm i corregim amb disponibilitat, agilitat i mètode de treball en diferents formats (llibres, revistes, memòries, webs, catàlegs, cartes, fullets...) o fitxers (Word, PowerPoint, Excel, PDF, HTML, etc.) per respondre a les necessitats de cada client. La gestió de textos s’integra eficientment en l’equip d’edició.

TRADUCCIONS

Tota mena de textos en qualsevol llengua i des de qualsevol llengua, amb puntualitat i fidelitat. Traduccions jurades. Intèrprets i traducció simultània. Gestionem tots els serveis d’interpretació i de traducció amb professionals nadius.

CORRECCIONS

D’estil i ortotipogràfiques de qualsevol temàtica, garantint l’expressió correcta, coherència i qualitat dels textos. Transcripcions i trasllat a suport informàtic de qualsevol conferència, entrevista o vídeo, adaptant el text a la possible publicació.

REDACCIÓ DE TEXTOS

Redactem textos per a projectes nous o contribuïm a millorar textos existents amb l’objectiu final de publicar-los, adaptant-los al mitjà requerit. Servei especialment útil per a llibres commemoratius, biografies o autors que necessitin el nostre suport.

ADDENDA GESTIÓ DE SERVEIS

Per completar el procés de publicació, podem coordinar els originals i fer de mediadors entre editors i autors. En la fase final, coordinem els treballs d’impressió i enquadernació.

La nostra experiència dilatada i vinculació estreta amb el sector de la impressió ens permet adaptar cada projecte als objectius, necessitats i pressupost dels nostres clients.

addenda gestión de servicios
Servei d’edició personalitzat

Elaborem propostes d’edició per a particulars que vulguin commemorar un aniversari, regalar un text singular, redactar i publicar memòries de vida, records i testimonis entranyables, poesia, assaig, llibres de viatges, etc.
 
 

addenda servicios de impresión
Servei d’impressió i enquadernació

Assessorem i supervisem els processos de producció mitjançant la revisió de proves d’impremta, proves de color, etc., per garantir la qualitat del producte final i els terminis de lliurament. Impressió òfset i digital, enquadernació (tapa dura, rústica cosida o fresada, grapa, etc.).

 

 

LA GALERIA D’ADDENDA

A Addenda treballem per a empreses i entitats molt diverses i hem participat en centenars de projectes. Som el que som gràcies, també, als nostres clients, al diàleg i la confiança mútua.

Contacteu amb nosaltres